БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В СТРОИТЕЛСТВОТО

Напредъка в строителните технологии позволява изграждането на инсталации с голяма сложност. Това неизменно повишава риска от инциденти и прави тяхното предотвратяване значително по-трудно. Богатия ни опит в сферата на трудовата безопастност на строителните обекти показва, че голям процент от инцидентите случващи се там могат да бъдат предотвратени. С дългогодишния опит, който притежаваме, “Пауърент” ООД е надежден партньор що се отнася до инструктажите по ЗБУТ и цялостната организация по бесопасност на труда.

ПОЗВЪНИ ТУК ЗА ОФЕРТА
Author

НАШИТЕ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТРУДОВАТА БЕЗОПАСНОСТ

Цялостно управление по ЗБУТ на обекти – Обучение по ЗБУТ – Overall HSE Management – Инструктажи, работа на височина, работа в ограничени пространства и др. – IOSH обучения, лидерство в сферата на ЗБУТ – Разследване на инциденти –  Разследване на първопричината за всеки инцидент –  Оценка на риска.

УПРАВЛЕНИЕ & ИНСТРУКТАЖИ ПО ЗБУТ

“Пауърент” ООД е една от водещите копмапнии в България що се отнася до решения за безопасност на труда в строителството и монтажните дейности. Над 10 годишния опит на единия от изпълнителните директори на Пауърент във внедряването на най-добрите практики по ЗБУТ (HSE Management), добавя още по-голяма тежест на предлаганите от нас услуги в тази сфера.

Като фирма предлагаща високо качество и професионализъм, ние ежегодно подобряваме знанията и уменията си, стараейки се да бъдем в крак с всички световни тенденции. Това води до високи стандарти в предлаганите от нас инструктажи по безопасност на труда и обучение по ЗБУТ, като броят инциденти свързани с индустриални обекти с наше участие е сведен до абсолютен минимум.

Ние от “Пауърент” ООД можем да бъдем надежден партньор на инвеститори и строители що се касае до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни дейности.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ

Подсигуряване на кадри за строително-монтажни дейности

Квалифицирана работна ръка – Ръководни кадри – Инспектори по ЗБУТ – Монтажници на скеле – Тръбари – Заварчици.

Специфични дейности

Височинни дейности по въжен (алпийски) способ – Осигуряване и спасителни дейности по алпийски способ на строителни обекти.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА