РЕФЕРЕНЦИИ

Имате още въпроси?

Свържете се с нас тук и ще ви отговорим в най-кратък срок.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

“По време на извършване на упоменатите по-горе дейности фирма “Пауърент ООД” показа, че разполага с необходимите висококвалифицирани кадри и технически познания за изграждането на сложни производствени скелета. Изпълнението на работите е качествено, съобразено с всички изисквания за здравословни и безопастни условия на труд и в съответствие с договорените срокове.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ

“От изпълнението на възложената работа е видно, че фирмата разполага с висок бизнес потенциал, запознат с нормативните и законови изисквания и разпоредби за техническа експлоатация и безопастност, предоставящ експертни решения. Фирма ПАУЪРЕНТ ООД демонстрира изграден стил на работа, професионализъм и пълното покриване на високите изисквания от нас при извършване на поетите ангажименти.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ

“During our cooperation POWERENT Ltd. proved to be loyal and correct partner, fulfilling our requirements for exact and qualitative performance of all activities concerning the woks, keeping all safety and quality regulations of the Project. The company has highly qualified staff which takes quick and competent technical solutions. The company did not commit any breaches in our work together.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ (EN)

“Powerent Ltd.” is ensuring all of the above mentioned activities at the construction site are executed in full compliance with the applicable legislation, HSE plan and project’s hight demands. Their representative who is acting as our HSE coordinator is qualified, competent and dedicated professional.
Herewith, we express our satisfaction with “Powerent Ltd.” performance and we are pleased to recommend them as trustworthy and valued partner to any company, which would like to involve and cooperate with them in their future projects”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ (EN)

“For all above mentioned activities “Powerent Ltd.” has provided highly qualified HSE staff who executed its duties with required and necessary competence and dedication.

We are pleased to highly recommend “Powerent Ltd.” as honest, reliable and valuable partner to any company which would like to cooperate with them for their futures projects. Based on our recent experience any construction and engineering company should be pleased to be a partner of “Powerent Ltd.” in the HSE assistance and services field.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ (EN)

“”Powerent Ltd.” managed their portion of the job planning processes in an excellent manner and were always prepared to proactively identify options and solutions to the challenges that occurred during the project. Manpower and material delivery were managed very well always with the respect of the client’s needs and project schedule.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ (EN)

“The work was completed with high quality, on time and safely, in full compliance with the terms of the assigned scope of work and Technip’s proproject requirements, providing more than 100 000 man hours in the completion of the requested activities.
POWERENT LTD. has all needed resources for the supply of scaffolding services on large scale industrial projects where the expertise, the safe work and the staff’s self-discipline have essential importance.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ (EN)

“Компания BAKER HUGHES издава тази препоръка в подкрепа на компания ПАУЪРЕНТ ООД като наш подизпълнител в проекта SOUTH STREAM / TURKSTREAM. ПАУЪРЕНТ ООД отговори на нашите изисквания относно монтажа, демонтажа и осигуряване безопастността при изграждане и ползване на модулни системи скеле (ring lock) и тяхното отдаване под наем за периода от 10.04.2017г. до 24.06.2017 в обектите Пристанище Варна Изток, Пристанище Варна Запад и Пристанище Бургас.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ

“Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД в качеството си на Главен Изпълнител Ремонтни дейности и капитални ремонти на Лукойл Нефтохим Бургас АД издава настояща референция на фирма Пауърент ООД в уверение на това че през 2018г. в качеството си на главен изпълнител по част скеле е извършила дейсности по монтаж, демонтаж и модификация на скеле на територията на комбината. Фирма Пауърент работи по изграждането на скелета в капитални проекти и основния планов ремонт на Комплекс за преработка на тежки отпадъци (КПТО), в частност висящи скелета на трудно достъпни места в реактори и дистилационни колони, изграждане на скелета по тръбни естакади и др. Фирма Пауърент разполага с високо квалифициран персонал и необходимото количество модулно скеле за изграждане на сложни производствени скелета.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ

“Фирма Пауърент извърши всички ремонтно-монтажни и заваръчни работи безопастно, качествено и в съответствие с договорените срокове.

“КАОЛИН” ЕАД препоръчва фирма Пауърент като надежден и коректен партньор при изграждане и монтаж на метални конструкции и ремонтно-монтажни дейности в индустриални обекти.”

СВАЛИ ЦЯЛАТА РЕФЕРЕНЦИЯ