ПРОЕКТИ

Тук можете да се запознаете подробно с по-големите и значими проекти, в които ние от “Пауърент” ООД сме взели участие. Това са предимно строително-ремонтни обекти от индустрията. Компаниите, които са ни наемали са световноизвестни имена в сфери като петролната промишленост, енергетиката, минно-добивната промишленост, химическата промишленост. Услугите, които сме предоставяли включват наем на модулно скеле (монтаж, демонтаж, модификация), инструктажи по безопасност на труда, заваряване на тръби, изграждане на халета, изграждане на пароспътници и импулсни линии, одит на индустриална инфраструктура.