Изграждане & заваряване на тръбопроводи – Монди Стамболийски

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
Завод за хартия, Монди Стамболийски ЕАД
Възложител
Deep Heavy Cons
Локация
Стамболийски, България
Предоставени услуги
Изграждане и заваряване на тръбопроводи