Изграждане на инсталация „Газова сяра 4″ – Лукойл Нефтохим

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
НХК - Лукойл Нефтохим
Главен изпълнител
Kinetics Technology S.p.A. (Част от Maire Tecnimont Group)
Възложител
O.M.A.
Локация
Бургас, България
Срок за изпълнение
18 месеца
Обща стойност на проекта
$70 млн.
Предоставени услуги
Основен доставчик на скеле (материали, монтаж, демонтаж, модификации). Доставеното скеле възлизаше на 150 000 кб. метра), HSE management.