Изграждане на роторен багер RS2000 – Мини Марица Изток

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
Изграждане на роторен багер RS2000 на площадка на Мини Марица Изток
Главен изпълнител
Българска Енергетика - FAMUR
Възложител
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД
Локация
Раднево, България
Предоставени услуги
Заваряване