Изграждане на комплекс за преработка на тежки остатъци – Лукойл Нефтохим

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
НХК - Лукойл Нефтохим Бургас
Главен изпълнител
TECHNIP ITALY S.p.A.
Възложител
Pofar GST
Локация
Бургас, България
Срок за изпълнение
24 месеца
Обща стойност на проекта
$1.3 млрд.
Предоставени услуги
Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността при изграждане и ползване на модулни скеле системи.