Основен ремонт – Златна Панега Цимент АД

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
Златна Панега Цимент АД
Възложител
Златна Панега Цимент АД
Главен изпълнител
PERI България ЕООД
Локация
Златна Панега, България
Предоставени услуги
Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността при изграждане и ползване на модулни скеле системи.