Планиран основен ремонт – Аурубис България АД

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
Медодобивен завод на Аурубис България АД
Възложител
Аурубис България АД
Локация
Пирдоп, България
Предоставени услуги
Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността при изграждане и ползване на модулни скеле системи.