Планов ремонт – Лукойл Нефтохим

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
НХК - Лукойл Нефтохим Бургас
Възложител
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД
Локация
Бургас, България
Предоставени услуги
Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността при изграждане и ползване на модулни скеле системи.