Ремонтни дейности на сграда на ЦКС София

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
ЦКС София
Главен изпълнител
ТАЛ Инженеринг ЕООД
Локация
София, България
Предоставени услуги
Отдаване на фасадно скеле под наем. Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността по време на строително ремонтните дейности.