Изграждане на съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци – АЕЦ Козлодуй

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
АЕЦ Козлодуй
Главен изпълнител
IBERDROLA Engineering & Construction
Локация
ДП РАО, Козлодуй, България
Предоставени услуги
Цялостно управление на безопасността към проекта