Южен Поток – Пристанища Варна и Бурас

ПРОЕКТА В ДЕТАЙЛИ

Обект
Южен Поток / Турски поток
Възложител
Baker Hughes
Локация
Пристанище Варна Изток, Пристанище Варна Запад, Пристанище Бургас; България
Предоставени услуги
Монтаж, демонтаж и осигуряване на безопастността при изграждане и ползване на модулни скеле системи.